Utvecklingskonferens om examination i högre utbildning

Tid: 11 oktober 2023, kl 09.00 -12.00

Plats: Nät (mer information och länkar skickas till din e-postadress några dagar innan)

Gör din intresseanmälan nedan.


Konferensen arrangeras i samverkan mellan:

Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, KTH, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet


 

1.
Förnamn
Frågan är obligatorisk
2.
Efternamn
Frågan är obligatorisk
3.
E-postadress
Ogiltigt värde, måste vara en giltig e-postadressFrågan är obligatorisk
4.
Lärosäte
Frågan är obligatorisk
5.
Funktion (t. ex. pedagogisk utvecklare, universitetslärare etc.)
Frågan är obligatorisk
6.
Rangordna följande teman utifrån intresse (1 - mest intressant, 7 - minst intressant)
 1234567
Bedömning och återkoppling

Examination av VFU

Generativ AI och examination

Grupparbete och examination

Muntlig examination

Praktisk examination

Tillgänglighet och examination