Upplevelse av Internetbaserad dietistbehandling

Välj önskat språk för enkäten/ Select the desired language for the survey/ حدد اللغة المطلوبة للمسح
Frågan är obligatorisk

Välkommen till intresseanmälan för att delta i intervjustudie om internetbaserad dietistbehandling

Vi behöver kontaktuppgifter till dig för att informera om studien och därefter fråga om du vill delta i en intervju. Se nästa steg. 

Jag samtycker till att mina kontaktuppgifter lagras tillfälligt.
Frågan är obligatorisk
Har du haft digitalt möte med dietist de senaste två åren? 
Frågan är obligatorisk
Jag är 18år eller äldre.
Kontaktuppgifter
 
Namn
E-postadress
Telefonnummer
Frågan är obligatorisk