Upplevelse av Internetbaserad dietistbehandling

Välj önskat språk för enkäten/ Select the desired language for the survey/ حدد اللغة المطلوبة للمسح
Frågan är obligatorisk

Välkommen till intresseanmälan för att delta i intervjustudie om internetbaserad dietistbehandling

Vi behöver kontaktuppgifter till dig för att informera om studien och därefter fråga om du vill delta i en intervju. Se nästa steg. 

Jag har haft digitalt möte med dietist de senaste två åren.
Frågan är obligatorisk
Jag är 18år eller äldre.
Frågan är obligatorisk
Kontaktuppgifter
 
Namn
E-postadress
Telefonnummer
Frågan är obligatorisk
Jag samtycker till att mina kontaktuppgifter lagras tillfälligt.
Frågan är obligatorisk